Satanta

211 S. Sequoyah

Satanta, KS 67870

Phone: 620.649.2225

Hours: M-F 8a-12p & 1p- 5p